Představení společnosti

Hospodaření rodinné společnosti D-agro s.r.o. volně navázalo na historicky doloženou dlouholetou rodinnou tradici v zemědělství. Stejně jako naši předci hospodaříme na lukách a polích v Orlických horách v katastrech obcí Javornice a Liberk. Firma D- agro působí v klidném prostředí Orlických hor v obci Bělá u Liberka. V roce 2012 jsme naši novodobou historii začali na třinácti hektarech půdy se sedmnácti kusy Skotského náhorního skotu a pěti kusy ovcí plemene Suffolk. Dnes firma hospodaří  téměř na 100 hektarech zemědělské půdy převážně trvalého travního porostu a chová přes 50 kusů skotu, 10kusů ovcí, 10 kusů dančí zvěře a 6kusů koní plemene fjordský kůň. Celé hospodářství sídlí v areálu nově zrekonstruovaného bývalého kravína na Bělé. Od roku 2013 rekonstruujeme Venclův statek v Javornici, kde dispozice tradičního selského stavení citlivě přestavujeme v prostory, které budou sloužit jako nedílná součást moderního celku pro plnohodnotné využití v agroturistice a při zpracování masa vlastní produkce.