Skotský náhorní skot – Highland

Historie plemene

Plemeno Highland, neboli Skotský náhorní skot, patří mezi extensivní masná plemena. Pochází z oblasti severozápadní Skotské vysočiny a centrálního Skotska z dob, kdy žili Keltové. V dnešní podobě se chová od 18. století. Dnes jej můžeme považovat za genovou rezervu, neboť neprošlo žádnými moderními selekčními postupy, tzv. šlechtěním a křížením, uplatňovanými v chovu skotu od 19. století, a zachovalo si tak svoje přirozené vlastnosti a instinkty.

I přes primitivní ráz plemene došlo po roce 1950 k jeho značnému rozšíření do zahraničí. V současné době jsou jeho největší populace v USA, Kanadě, Austrálii i Evropě – zejména v Německu a Rakousku, Dánsku a dalších severských zemích.

Do České republiky byly umožněny první dovozy v roce 1991.


Vzhledová charakteristika

Skotský náhorní skot je robustní plemeno menšího rámce s kompaktní stavbou těla. Typická je krátká široká hlava s dlouhými, do stran zahnutými rohy. Zvířata rohy využívají jako nástroj k drbání hůře dostupných míst. Jako zbraň je zpravidla nepoužívají, ale jsou si své přednosti vědoma a nosí je s majestátným klidem.

Dalším charakteristickým rysem je dlouhá hustší srst s diferencovanou podsadou a pesíky, pokrývající zvíře všude. Na hlavě srst splývá přes oči, které tak chrání proti hmyzu.


Tělesný rámec

V dospělosti se u krav pohybuje výška v kohoutku v rozmezí 115-130 cm, u býků v rozmezí 120-140 cm. Hmotnost dospělých jedinců bývá u krav mezi 450-550 kg, u býků mezi 700-850 kg.


Zbarvení

Existuje několik barevných rázů tohoto plemene, nejrozšířenější je červený (zrzavý), dále brindle (žíhaný červenohnědý), ale i černý a naopak blond (světlý), vzácněji dun (šedobéžový) a výjimečně bílý a stříbrný.


Temperament

Na pastvě jsou zvířata klidná, pouze krávy v období telení dokáží velmi rozhodně bránit svoje potomky. Pří vlídném zacházení a časté péči se zvířata stávají lehce ovladatelná a přátelská. Mírná povaha těchto zvířat je jejich hlavním charakterovým rysem.


Porody

Zvířata plemene Highland jsou vývojově řazena mezi plemena pozdní. První otelení se doporučuje ve věku tří až čtyř let. Krávy se ale dožívají vyššího věku, než samice jiných plemen. Jedna kráva je během života schopna porodit i osmnáct telat.

Velmi cennou vlastností jsou bezproblémové porody, které probíhají ve stádě bez lidské asistence a vynikající mateřské vlastnosti. Telata se vyznačují velikou životaschopností a samostatností. Zůstávají pod krávou nejméně osm měsíců, nebo i déle, do doby, než se krávě narodí další tele.


Růstová schopnost telat

Highlandi se nevyznačují velkou růstovou schopností, a nejsou proto vhodní do intenzivního výkrmu. Přírůstky mladých zvířat v letním období se pohybují kolem 1000 g denně. V zimním období se přírůstek vlivem sníženého metabolismu snižuje na 200-400 g za den, ze stejného důvodu si zvířata v zimě vystačí s menší krmnou dávkou.

Kromě významu pro ekologickou údržbu krajiny je konečným produktem Highland Cattle produkce speciálního masa špičkové kvality.

Vzhledem k podmínkám chovu představuje maso tohoto plemene ,,přirozený“ produkt. Vyznačuje se jemným mramorováním, nízkým obsahem tuku a cholesterolu a jedinečnou chutí, která se projeví po dodržení specifického postupu zrání po porážce, kdy maso dosahuje chuti srovnatelné se zvěřinou. Doba zrání masa se doporučuje 14 dní – 3 týdny při teplotě +3 – +5°C. Výsledkem je jemné, šťavnaté a žádané maso.

Při volbě Skotského náhorního skotu jsme se nevydali cestou kvantity, ale spíše kvality, neboť ta je v případě finálního produktu – masa neocenitelná. Nabídku masa najdete ZDE.