Realizace projektů

„Mobilní stroj pro zemědělskou výrobu – přepravník hospodářských zvířat“

Registrační číslo: 17/001/19210/452/010/000357/KFRP/001

 

Předmětem projektu je pořízení mobilního stroje pro zemědělskou výrobu za účelem modernizace zemědělského podniku. Konkrétně se jedná o nákup přepravníku hospodářských zvířat Ifor Williams, určeného k přepravě živých zvířat. Pořízení tohoto stroje přispělo ke zlepšení soběstačnosti a konkurenceschopnosti v oblasti živočišné výroby se zaměřením na skot.

 

V rámci realizace projektu došlo též k výsadbě zeleně, a to výsadby 10 ks ovocných stromů na zrekultivovaném pozemku u budovy kravína.

 

 

 

 

 

 

„Pořízení diskového podmítače“

Registrační číslo: 21/005/19210/452/010/001787